MBM Software pune la dispozitie o aplicatie software pentru gestiunea contractelor in desfasurare.

Aplicatia informatica dispune de o interfata web prin care se pot intreprinde urmatoarele operatiuni :

  Modul de gestiune contracte

     Modulul de gestiune contracte care permite crearea şi introducerea în sistem a contractelor, urmărirea duratei şi în general, colectarea tuturor informaţiilor referitoare la contracte .

Componenta de management a contractelor îndeplineste următoarele cerinţe specifice:

 • Componenta permite introducerea şi urmărirea contractelor până la încetarea de drept sau rezilierea acestora;
 • Componenta permite înregistrarea contractelor în RON fara TVA;
 • Componenta permite gestionarea tuturor contractelor gestionate de Beneficiar.;
 • Componenta permite gestionarea atât a contractelor ferme, cât şi a contractelor/acordurilor- cadru;
 • Componenta permite definirea tuturor etapelor de derulare din cadrul unui contract până la încetarea de drept sau rezilierea contractului
 • Componenta permite înregistrarea şi urmărirea tuturor actelor adiţionale aferente unui contract;
 • Componenta permite definirea şi urmărirea tuturor informaţiilor asociate unui contract precum:
  • număr contract,
  • autoritatea/achizitor
  • contractant,
  • dată,
  • obiect,
  • durată,
  • ordin de începere,
  • ordin de sistare,
  • garanţie de bună execuţie.

–   Componenta permite definirea de tipuri de contracte în funcţie de:

 • categoriile: furnizare / servicii / lucrări / management / chirie / comodat / asocieri / fînantare / concesiuni,
 • caracterul contractului (contract/acord-cadru).
 • Componenta permite definirea de machete tip document (de exemplu Word) pentru anumite contracte: se vor putea genera automat din sistem documente pe tipuri de contracte;
 • Componenta permite gestionarea tuturor documentelor la un contract/acord-cadru cu posibilitatea ataşării acestora la contract/acord-cadru – acte adiţionale, contracte subsecvente; 
 • La partea de urmărire a contractelor, componenta permite vizualizarea tuturor documentele legate de contract;
 • Componenta permite emiterea de notificări/alarme (video/audio) configurabile (10,20,30 de zile inainte de expirarea contractului/acordului-cadru) către responsabilul de contract în funcţie de termenele prevăzute în contract;
 • Să permită obţinerea de situaţii centralizatoare privind contractanţii şi contractele aferente lor, precum:
 • Situaţia contractelor valabile de la data specificată,
 • Situaţia contractelor şi a actelor Adiţionale.
 • Toate rapoartele vor putea fi exportate în formate uzuale (cel puţin excel, doc);

    Componenta oferta posibilitatea realizării a diverse criterii de filtrare a datelor astfel încât informaţiile afişate în cadrul rapoartelor să fie utile în luarea diverselor decizii şi analize.

Intra in CONTRACT MANAGER Demo

Email invalid
Obligatoriu
Ne puteti contacta pentru demo printr-un email la office@mbmsoftware.com sau la telefon 0735151482

© 2015 MBM Software. All rights reserved.