MBM Software pune la dispozitie o aplicatie software pentru gestiunea contractelor in desfasurare.

Aplicatia informatica dispune de o interfata web prin care se pot intreprinde urmatoarele operatiuni :

  Modul de gestiune contracte

     Modulul de gestiune contracte care permite crearea şi introducerea în sistem a contractelor, urmărirea duratei şi în general, colectarea tuturor informaţiilor referitoare la contracte .

Componenta de management a contractelor îndeplineste următoarele cerinţe specifice:

 • Componenta permite introducerea şi urmărirea contractelor până la încetarea de drept sau rezilierea acestora;
 • Componenta permite înregistrarea contractelor în RON fara TVA;
 • Componenta permite gestionarea tuturor contractelor gestionate de Beneficiar.;
 • Componenta permite gestionarea atât a contractelor ferme, cât şi a contractelor/acordurilor- cadru;
 • Componenta permite definirea tuturor etapelor de derulare din cadrul unui contract până la încetarea de drept sau rezilierea contractului
 • Componenta permite înregistrarea şi urmărirea tuturor actelor adiţionale aferente unui contract;
 • Componenta permite definirea şi urmărirea tuturor informaţiilor asociate unui contract precum:
  • număr contract,
  • autoritatea/achizitor
  • contractant,
  • dată,
  • obiect,
  • durată,
  • ordin de începere,
  • ordin de sistare,
  • garanţie de bună execuţie.

–   Componenta permite definirea de tipuri de contracte în funcţie de:

 • categoriile: furnizare / servicii / lucrări / management / chirie / comodat / asocieri / fînantare / concesiuni,
 • caracterul contractului (contract/acord-cadru).
 • Componenta permite definirea de machete tip document (de exemplu Word) pentru anumite contracte: se vor putea genera automat din sistem documente pe tipuri de contracte;
 • Componenta permite gestionarea tuturor documentelor la un contract/acord-cadru cu posibilitatea ataşării acestora la contract/acord-cadru – acte adiţionale, contracte subsecvente; 
 • La partea de urmărire a contractelor, componenta permite vizualizarea tuturor documentele legate de contract;
 • Componenta permite emiterea de notificări/alarme (video/audio) configurabile (10,20,30 de zile inainte de expirarea contractului/acordului-cadru) către responsabilul de contract în funcţie de termenele prevăzute în contract;
 • Să permită obţinerea de situaţii centralizatoare privind contractanţii şi contractele aferente lor, precum:
 • Situaţia contractelor valabile de la data specificată,
 • Situaţia contractelor şi a actelor Adiţionale.
 • Toate rapoartele vor putea fi exportate în formate uzuale (cel puţin excel, doc);

    Componenta oferta posibilitatea realizării a diverse criterii de filtrare a datelor astfel încât informaţiile afişate în cadrul rapoartelor să fie utile în luarea diverselor decizii şi analize.

Ne puteti contacta pentru demo printr-un email la office@mbmsoftware.com sau la telefon 0735151482

© 2015 MBM Software. All rights reserved.