18 Oct

Clusterul – o concetrare geografica de institutii

In sinteza, Clusterele reprezintă concentrări geografice de instituţii şi companii interconectate, dintr-un anumit domeniu, care cuprind un grup de industrii înrudite şi alte entităţi importante din punct de vedere al concurenţei.

Clusterul Regional Bucureşti – Ilfov pentru Mecatronica «MECHATREC» – a fost înfiinţat in anul 2010 si dezvoltă „ Clusterul Stiinţific Inovativ – Nano Mecatronica” initiat in anul 2008.

Obiectivele principale ale Clusterului MECHATREC sunt:

Dezvoltarea sustenabilă a regiunii Bucuresti – Ilfov în special in subdomeniile principale de  Execuţie modele experimentale, prototipuri, serii mici/medii/mari, Cerecetare – dezvoltare, Testari, Analiză tehnică si Comerţ;
Dezvoltarea si creşterea vizibilitaţii domeniului specializat inteligent high-tech avansat – MECATRONICA;
Formarea si dezvoltarea pieţei specifice acestui domeniu;
Asigurarea si completarea resurselor umane in domeniu;
Creşterea capacitaţii tehnice si tehnologice;
Dezvoltarea colaborărilor si parteneriatelor cu entitaţi din domeniu la nivel internaţional.

2408

Entitatea de Management a Clusterului (EMC) este reprezentată de „Asociaţia Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică si Mecatronică (APROMECA)”

Clusterul MECHATREC a realizat colaborări cu entitaţi similare la nivel national , dar si  la nivel european cum ar fi clusterul PIMURMANGET din Ungaria, clusterul MECATECH din Belgia, clusterul MECHATRONIC din Austria, Centrul Internaţional de Mecatronică Linz, Austria, etc.

La nivelul UE clusterele sunt considerate „motorul” dezvoltarii economice si invoarii, acestea reprezentând un cadru propice de dezvoltare a afacerilor, de colaborare între companii, universitaţi, instituţii de cercetare, furnizori, clienţi si competitori situaţi in aceiaşi arie geografică.

Entităţile interesate de activitatea Clusterului MECHATREC sau de potenţiale colaborări pot obţine informaţii suplimentare de la  Entitatea de Management a Clusterului , respectiv APROMECA (www.apromeca.ro). Persoana de contact: Prof. Univ. Dr. Ing. GHEORGHE Gheorghe – Preşedinte APROMECA, e-mail: geocefin@yahoo.com, Tel. 0212523068, Fax. 0212523437.

Share this

Leave a reply