• Descriere proiect
 • Link-uri utile
 • Parteneri
 • Achizitii

header im3
„Intreprinzator in Mileniul Trei” este un proiect strategic cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul a fost conceput cu scopul de a sprijini promovarea unei atitudini pozitive fata de antreprenoriat si diseminarea de informatii practice privind oportunitatile de utilizare a tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC) in afaceri prin valorificarea aptitudinilor si competentelor celor doi parteneri: MBM Software & Partners si CEED Romania.

Conceptul proiectului consta in furnizarea unui pachet complex de servicii dezvoltate prin imbinarea disciplinelor orientate catre antreprenoriat si managementul afacerii cu discipline orientate catre introducerea in management a conceptelor, tehnicilor si instrumentelor TIC.

Pana la incheierea proiectului in decembrie 2012 vor fi organizate in toate cele 8 regiuni de dezvoltare programe de formare privind utilizarea TIC in afaceri pentru aproximativ 800 de persoane si programe de formare privind initierea si managementul afacerii pentru circa 400 de persoane, la care se adauga cursuri pentru 40 de persoane in managementul afacerii si managementul de proiect, cu certificate CNFPA.

Impactul programelor de formare oferite va fi potentat prin utilizarea platformei de servicii electronice integrate realizata de catre MBM Software in cadrul proiectului, „IMM Virtual si Birou Virtual pentru formare si asistenta antreprenoriala”, prin promovarea conceptelor de servicii virtuale si prin furnizarea de asistenta tehnica in vederea utilizarii acestor servicii proprii societatii informationale. Mai multe detalii pe website-ul proiectului „Intreprinzator in Mileniul Trei” www.im3.ro.

Materiale pachet metodologic

header im3In cadrul Proiectului „Intreprinzator in Mileniul Trei” (www.im3.ro), serviciile sunt puse in mod gratuit la dispozitia persoanelor care fac parte din grupul tinta: angajati care doresc sa isi sporeasca abilitatile si competentele, conducatori de IMM-uri care doresc sa deprinda noi abilitati manageriale, intreprinzatori care doresc sporirea competitivitatii propriei afaceri sau persoane care doresc sa initieze o activitate independenta.


Platforma IMM Virtual ofera prin intermediul unui demonstrator accesibil on-line un mediu experimental de implementare si testare a unor sisteme de gestionare a relatiilor cu clientii si de management al problemelor (www.immvirtual.ro).


Platforma Biroul Virtual pentru formare si asistenta antreprenoriala inglobeaza functionalitati de informare cu privire la domeniul antreprenorial si utilizarea TIC in afaceri. Biroul va fi asistat de catre moderatorii din cadrul echipei de proiect (www.e-birouvirtual.ro).


Utilizarea fondurilor ne priveste pe noi toti, pentru ca prin intermediul lor Romania are sansa de a se dezvolta si moderniza mai rapid. Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din Ministerul Finantelor Publice, coordonatorul Fondurilor Structurale si de Coeziune in Romania, a creat acest site pentru a veni in sprijinul tuturor celor interesati de dezvoltarea viitoare a spatiului in care traim (http://www.fonduri-ue.ro).


Fondul Social European (FSE) este instrumentul principal prin care Uniunea Europeana finanteaza obiectivele strategice ale politicii de ocupare. De 50 de ani, Fondul Social European a investit in programe dedicate cresterii gradului de ocupare in statele membre Uniunea Europeana (http://www.fseromania.ro).


Organismul Intermediar pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are, in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov (http://www.oiposdrubi.ro).

header im3
CEEDDenRomanaCentrul pentru Educatie Economica si Dezvoltare din Romania (CEED Romania) este o fundatie infiintata in 2006 cu misiunea de a sprijini dezvoltarea IMMurilor si promovarea culturii antreprenoriale in spatiul sud-est european. Fundatia face parte dintr-o retea internationala de centre similare active in: Bulgaria, Macedonia, Muntenegru, Kosovo, Serbia, Slovenia, Polonia, furnizor de formare autorizat, cu o bogata experienta in servicii de consultanta si instruire pentru IMMuri si cu un impresionant portofoliu de programe internationale.

CEED Romania asigura managementul proiectului Intreprinzator in Mileniul Trei si cursuri de formare in managementul afacerii si de proiect.

header im3

Anunt publicitar 7: Furnizare de produse birotică şi papetărie

ANUNȚ PUBLICITAR

procedura competitivă

 • 1. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziție

În vederea implementării corespunzătoare a activităților proiectului cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „Întreprinzător în Mileniul Trei”, S.C. MBM SOFTWARE & PARTNERS S.R.L. dorește achiziționarea de produse de papetărie, în conformitate cu specificațiile tehnice din documentația pentru ofertanți, necesare pentru implementarea activităților proiectului POSDRU ID 62384.

 • 2. Denumire Achizitor

S.C. MBM SOFTWARE & PARTNERS S.R.L., Adresa punct de lucru: Str. Slobozia Nr. 31, Sector 4 București, Cod Poștal 040522, reprezentat de Cătălin Buto Slobozia Nr. 31, Sector 4 București, Cod Poștal 040522, reprezentat de Cătălin Butolo, în calitate de expert, E-mail: catalin.butolo@mbmsoftware.com;

 • 3. Sursa de finanțare a contractului de achiziție publică

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013, AP3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”. Sursa de finanțare: Fondul Social European și bugetul național.

 • 4. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică: maxim 68.860 RON fără TVA.
 • 5. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: Prețul cel mai scăzut.
 • 6. Reguli de transparență și publicitate

Toate documentele și informațiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute în Documentația pentru Ofertanți, care este publicată pe site-ul Achizitorului, secțiunea Achiziții publice http://mbmsoftware.com Dacă din motive tehnice pe site-ul menționat informațiile privind achiziția publică nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obținute în urma unei solicitări adresate direct Achizitorului.

Dacă din motive tehnice pe site-ul menționat informațiile privind achiziția publică nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obținute în urma unei solicitări adresate direct Achizitorului.

 • 7. Informații suplimentare

Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziție, Ofertanții pot contacta Achizitorul prin persoana: Cătălin Butolo, Tel./Fax: +40(21)337.28.90; E-mail: catalin.butolo@mbmsoftware.com.

 • 8. Adresa achizitorului unde operatorii economici interesați pot transmite ofertele, data și ora limită

Adresa: Str. Slobozia nr. 31, sector 4 Bucureşti, cod poştal 040522.

Data limită: 27 decembrie 2010

Ora limită: ora 10:00

Descarcati versiunea PDF

Documente de descarcat

  1. Documentatia pentru ofertanti si specificatii tehnice MBM Birotica si Papetarie
  2. Formulare standard MBM Birotica si Papetarie
  3. Anunț de atribuire

 

Anunt publicitar 6: Furnizare de produse birotică şi papetărie

ANUNȚ PUBLICITAR

procedura competitivă

 • 1. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziție

În vederea implementării corespunzătoare a activităților proiectului cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „Întreprinzător în Mileniul Trei”, S.C. MBM SOFTWARE & PARTNERS S.R.L. doreşte achiziționarea de produse de papetărie, în conformitate cu specificațiile tehnice din documentația pentru ofertanți, necesare pentru implementarea activităților proiectului POSDRU ID 62384.

 • 2. Denumire Achizitor

S.C. MBM SOFTWARE & PARTNERS S.R.L., Adresa punct de lucru: Str. Slobozia nr. 31, sector 4 Bucureşti, cod poştal 040522, reprezentat de Mihai Butolo, în calitate de expert, E-mail: mihai.butolo@mbmsoftware.com;

 • 3. Sursa de finanțare a contractului de achiziție publică

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013, AP3 „Creşterea adaptabilității lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”. Sursa de finanțare: Fondul Social European şi bugetul național.

 • 4. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică: maxim 68.860 RON fără TVA.
 • 5. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: Prețul cel mai scăzut.
 • 6. Reguli de transparență și publicitate

Toate documentele şi informațiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute în Documentația pentru Ofertanți, care este publicată pe site-ul Achizitorului, secțiunea Achiziții publice http://mbmsoftware.com/ Dacă din motive tehnice pe site-ul menționat informațiile privind achiziția publică nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obținute în urma unei solicitări adresate direct Achizitorului.

Dacă din motive tehnice pe site-ul menționat informațiile privind achiziția publică nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obținute în urma unei solicitări adresate direct Achizitorului.

 • 7. Informații suplimentare

Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziție, Ofertanții pot contacta Achizitorul prin persoana: Mihai Butolo, Tel./Fax: +40(21)337.28.90; E-mail: mihai.butolo@mbmsoftware.com.

 • 8. Adresa achizitorului unde operatorii economici interesați pot transmite ofertele, data și ora limită

Adresa: Str. Slobozia nr. 31, sector 4 Bucureşti, cod poştal 040522.

Data limită: 13 decembrie 2010

Ora limită: ora 10:00

Descarcati versiunea PDF

Documente de descarcat

  1. Documentatia pentru ofertanti si specificatii tehnice MBM Birotica si Papetarie
  2. Formulare standard MBM Birotica si Papetarie
  3. Anunț de atribuire

 

Anunt publicitar 5: Servicii de publicitate, informare si promovare

ANUNȚ PUBLICITAR

procedura de prospectare a pieței – studiul pieței

 • 1. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziție

S.C. MBM SOFTWARE & PARTNERS S.R.L. dorește achiziționarea de „Servicii de publicitate, informare și promovare„. Serviciile vor fi prestate între data de semnare a contractului de achiziție publică și 31 decembrie 2012.

 • 2. Denumire Achizitor

S.C. MBM SOFTWARE & PARTNERS S.R.L., Adresa punct de lucru: Str. Justiției Nr. 5, Sector 4, București, cod poștal 040116, reprezentat de Dl. DINU Giorgian, în calitate de administrator, E-mail: giorgian.dinu@mbmsoftware.com

 • 3. Sursa de finanțare a contractului de achiziție publică

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013, AP3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”. Sursa de finanțare: Fondul Social European și bugetul național.

 • 4. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică: maxim 61.500 RON fără TVA.
 • 5. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: Prețul cel mai scăzut.
 • 6. Reguli de transparență și publicitate

Toate documentele și informațiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute în Documentația pentru Ofertanți, care este publicată pe site-ul Achizitorului, http://mbmsoftware.com/

Dacă din motive tehnice pe site-ul menționat informațiile privind achiziția publică nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obținute în urma unei solicitări adresate direct Achizitorului.

 • 7. Informații suplimentare

Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziție, Ofertanții pot contacta Achizitorul prin persoana: Mirela Pantazi, Tel: 0723 309 051; E-mail: mirela.pantazi@mbmsoftware.com

 • 8. Adresa achizitorului unde operatorii economici interesați pot transmite ofertele, data și ora limită

Adresa: Str. Justiției Nr. 5, Sector 4, București, Cod Poștal 040116.

Data limită: 26 octombrie 2010

Ora limită: ora 10:00

Descarcati versiunea PDF

Documente de descarcat

  1. Documentatia pentru ofertanti si specificatii tehnice MBM Publicitate
  2. Formulare standard MBM Publicitate
  3. Anunț de atribuire

 

Anunt publicitar 4: Servicii conectare la rețele informatice, internet, găzduire operare site-uri

ANUNȚ PUBLICITAR

procedura de prospectare a pieței – studiul pieței

 • 1. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziție

S.C. MBM SOFTWARE & PARTNERS S.R.L. doreşte achiziționarea de servicii de conectare la rețele informatice,  internet, găzduire operare site-uri necesare implementării activităților proiectului POSDRU ID 62384, conforme specificațiilor din documentația pentru ofertanți. Serviciile vor fi prestate între data de semnare a contractului de achiziți de semnare a contractului de achizițistrong>Denumire Achizitor

S.C. MBM SOFTWARE & PARTNERS S.R.L., Adresa punct de lucru: Str. Justiției nr. 5 sector 4 Bucureşti, cod poştal 040116, reprezentat de Dl. DINU Giorgian, în calitate de administrator, E-mail: giorgian.dinu@mbmsoftware.com

 • 3. Sursa de finanțare a contractului de achiziție publică

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013, AP3 „Creşterea adaptabilității lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”. Sursa de finanțare: Fondul Social European şi bugetul național.

 • 4. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică: maxim 28.800 RON fără TVA.
 • 5. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: Prețul cel mai scăzut.
 • 6. Reguli de transparență şi publicitate

Toate documentele şi informațiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute în Documentația pentru Ofertanți, care este publicată pe site-ul Achizitorului, http://mbmsoftware.com/

Dacă din motive tehnice pe site-ul menționat informațiile privind achiziția publică nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obținute în urma unei solicitări adresate direct Achizitorului.

 • 7. Informații suplimentare

Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziție, Ofertanții pot contacta Achizitorul prin persoana: Mihai Butolo, Tel: 0723 523 282, Fax: 021337 2890; E-mail: mihai.butolo@mbmsoftware.com

 • 8. Adresa achizitorului unde operatorii economici interesați pot transmite ofertele, data şi ora limită

Adresa: Str. Justiției nr. 5 sector 4 Bucureşti, cod poştal 040116.

Data limită: 30 septembrie 2010

Ora limită: ora 10:00

Descarcati versiunea PDF

Documente de descarcat

  1. Documentatia pentru ofertanti si specificatii tehnice MBM Internet
  2. Formulare standard MBM Internet
  3. Anunț de atribuire

 

Anunt publicitar 3: Servicii de multiplicare

ANUNȚ PUBLICITAR

procedura competitivă

 • 1. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziție

S.C. MBM SOFTWARE & PARTNERS S.R.L. doreşte achiziționarea de servicii de multiplicare şi tipărire materiale necesare implementării activităților proiectului POSDRU ID 62384. Serviciile vor fi prestate între data de semnare a contractului de achiziție publică şi 31 decembrie 2012.

 • 2. Denumire Achizitor

S.C. MBM SOFTWARE & PARTNERS S.R.L., Adresa punct de lucru: Str. Justiției nr. 5 sector 4 Bucureşti, cod poştal 040116, reprezentat de Dl. DINU Giorgian, în calitate de administrator, E-mail: giorgian.dinu@mbmsoftware.com

 • 3. Sursa de finanțare a contractului de achiziție publică

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013, AP3 „Creşterea adaptabilității lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”. Sursa de finanțare: Fondul Social European şi bugetul național.

 • 4. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică: maxim 67.900 RON fără TVA.
 • 5. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: Prețul cel mai scăzut.
 • 6. Reguli de transparență şi publicitate

Toate documentele şi informațiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute în Documentația pentru Ofertanți, care este publicată pe site-ul Achizitorului, http://mbmsoftware.com/

Dacă din motive tehnice pe site-ul menționat informațiile privind achiziția publică nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obținute în urma unei solicitări adresate direct Achizitorului.

 • 7. Informații suplimentare

Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziție, Ofertanții pot contacta Achizitorul prin persoana: Mirela Pantazi, Tel: 0723 309 051, Fax: 0213372890. E-mail: mirela.pantazi@mbmsoftware.com.

 • 8. Adresa achizitorului unde operatorii economici interesați pot transmite ofertele, data şi ora limită

Adresa: Str. Justiției nr. 5 sector 4 Bucureşti, cod poştal 040116.

Data limită: 05 octombrie 2010

Ora limită: ora 10:00

Descarcati versiunea PDF

Documente de descarcat

 1. Documentatia pentru ofertanti si specificatii tehnice MBM Multiplicare
 2. Formulare standard MBM Multiplicare
 3. Anunț de atribuire

 

Anunt publicitar 2: Servicii de publicitate, informare şi promovare

ANUNȚ PUBLICITAR

procedura de prospectare a pieței

pentru achiziția publică de „Servicii integrate de organizare evenimente

în cadrul proiectului POSDRU ID 62384:

„Intreprinzător în Mileniul Trei”

 • 1. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziție

S.C. MBM SOFTWARE & PARTNERS S.R.L. doreşte achiziționarea de „Servicii de publicitate, informare şi promovare„. Serviciile vor fi prestate între data de semnare a contractului de achiziție publică şi 31 decembrie 2012.

 • 2. Denumire Achizitor

S.C. MBM SOFTWARE & PARTNERS S.R.L., Adresa punct de lucru: Str. Justiției nr. 5 sector 4 Bucureşti, cod poştal 040116, reprezentat de Dl. DINU Giorgian, în calitate de administrator, E-mail: giorgian.dinu@mbmsoftware.com

 • 3. Sursa de finanțare a contractului de achiziție publică

Proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013, AP3 „Creşterea adaptabilității lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”. Sursa de finanțare: Fondul Social European şi bugetul național.

 • 4. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică: maxim 61.500 RON fără TVA.
 • 5. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: Prețul cel mai scăzut.
 • 6. Reguli de transparență şi publicitate

Toate documentele şi informațiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute în Documentația pentru Ofertanți, care este publicată pe site-ul Achizitorului, http://mbmsoftware.com/

Dacă din motive tehnice pe site-ul menționat informațiile privind achiziția publică nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obținute în urma unei solicitări adresate direct Achizitorului.

 • 7. Informații suplimentare

Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziție, Ofertanții pot contacta Achizitorul prin persoana: Mirela Pantazi, Tel: 0723 309 051; E-mail: mirela.pantazi@mbmsoftware.com

 • 8. Adresa achizitorului unde operatorii economici interesați pot transmite ofertele, data şi ora limită

Adresa: Str. Justiției nr. 5 sector 4 Bucureşti, cod poştal 040116.

Data limită: 28 septembrie 2010

Ora limită: ora 10:00

Descarcati versiunea PDF

Documente de descarcat

 1. Documentatia pentru ofertanti si specificatii tehnice MBM Publicitate
 2. Formulare standard MBM Publicitate
 3. Anunț de atribuire

 

Anunt publicitar 1: Servicii integrate de organizare evenimente (transport, cazare, servicii de restaurant si de servire a mâncării/ catering, închiriere săli de conferință)

ANUNȚ PUBLICITAR

procedura competitivă

pentru achiziția publică de „Servicii integrate de organizare evenimente (transport, cazare, servicii de restaurant si de servire a mâncării/ catering, închiriere săli de conferință)

în cadrul proiectului POSDRU ID 62384:

„Intreprinzător în Mileniul Trei”

 • 1. Scurta descriere a obiectului contractului de achiziție

În vederea implementării corespunzătoare a activităȚilor proiectului cofinanȚat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „Intreprinzător în Mileniul Trei„, S.C. MBM SOFTWARE & PARTNERS SRL doreşte achiziționarea de „Servicii integrate de organizare evenimente (transport, cazare, servicii de restaurant si de servire a mâncării/ catering, închiriere săli de conferință)„.

Serviciile vor fi prestate între data de semnare a contractului de achiziție publică şi 31 decembrie 2012.

 • 2. Denumire Achizitor

S.C. MBM SOFTWARE & PARTNERS SRL, Adresa punct de lucru: Str. Justiției nr. 5 sector 4 Bucureşti, cod poştal 040116, reprezentat de Dl. DINU Giorgian, in calitate de administrator, E-mail: giorgian.dinu@mbmsoftware.com

 • 3. Sursa de finanțare a contractului de achiziție publică

Proiect cofinantat din FSE prin POSDRU 2007-2013, AP3 „Creşterea adaptabilitătii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”. Sursa de finantare: Fondul Social European şi bugetul national.

 • 4. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică: maxim 661.200 RON fără TVA.
 • 5. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: Prețul cel mai scăzut
 • 6. Reguli de transparență şi publicitate

Toate documentele şi informațiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute în Documentația pentru Ofertanți, care este publicată pe site-ul Achizitorului, http://mbmsoftware.com/

Dacă din motive tehnice pe site-ul menționat informațiile privind achiziția publică nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obținute în urma unei solicitări adresate direct Achizitorului.

 • 7. Informații suplimentare

Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziție, Ofertanții pot contacta Achizitorul prin persoana: Cătălin Butolo, Tel: 0733 155 919; E-mail: catalin.butolo@mbmsoftware.com

 • 8. Adresa achizitorului unde operatorii economici interesați pot transmite ofertele, data şi ora limită

Adresa: Str. Justiției nr. 5 sector 4 Bucureşti, cod poştal 040116.

Data limită: 16 septembrie 2010

Ora limită: ora 10:00

Descarcati versiunea PDF

Documente de descarcat:

 1. Documentatia pentru ofertanti MBM evenimente
 2. Caiet de sarcini MBM evenimente
 3. Formulare standard MBM evenimente
 4. Erata
 5. Anunt de atribuire

Clarificari:

 1. Clarificarea nr. 1
 2. Clarificarea nr. 2

© 2015 MBM Software. All rights reserved.